Valesokkelin korjaus ennaltaehkäisee kosteusvaurioita

Valesokkelin korjaus

Valesokkeli on rakentamisessa aiemmin käytetty perustustapa, jonka nykyään tiedetään usein johtavan kosteuden pääsyyn rakenteisiin sekä mahdollisiin home- ja sisäilmaongelmiin. Valesokkelin korjaus ennaltaehkäisee kosteusvaurioita ja sisäilmaongelmia sekä niiden aiheuttamia terveyshaittoja. Valesokkelin korjaus pidentää rakennuksen elinkaarta ja nostaa rakennuksen arvoa. Valesokkelin kunto kannattaa tarkistaa, jotta mahdolliset vauriot voidaan korjata, ennen kuin ne aiheuttavat haittaa rakennuksen käyttäjille.

Valesokkeli on riskirakenne

Valesokkeli on rakennuksen maanvarainen perusta, jota on käytetty tyypillisesti rivi- ja omakotitalorakentamisessa aina 1960-luvulta 1990-luvulle saakka. Valesokkeli on riskirakenne, jonka käytöstä on sittemmin luovuttu sen vaurioherkkyyden vuoksi. Valesokkelirakenteessa ulkoseinän kantava runko sijaitsee sisälattian alapuolella sekä usein myös maanpinnan tasolla tai jopa sen alapuolella, jolloin kosteus pääsee siirtymään maaperästä rakennuksen runkoon ja eristyksiin, eikä rakenne tuuletu. Valesokkelien aiheuttamat kosteusvauriot voivat aiheuttaa home- ja sisäilmaongelmia.

Mistä tunnistaa valesokkelin?

Valesokkelirakennuksissa julkisivuun on tehty korotettu osa sokkeliin, joka ei kanna rakennuksen painoa, vaan muodostaa ”valesokkelin”. Se luo virheellisen mielikuvan siitä, että rakennuksen lattiapinta olisi samalla korkeudella kuin ulkoverhous. Todellisuudessa valesokkelirakennuksissa lattiapinta on kuitenkin lähellä maanpinnan tasoa tai jopa sen alla. Valesokkelin tunnistaa helpoiten rakennuksen ulko-ovesta, joka on kymmeniä senttejä ”sokkelin” ylärajan alapuolella.

Miten valesokkeli korjataan?

Valesokkelin aiheuttamat kosteusongelmat saattavat aiheuttaa rakenteellisten vaurioiden lisäksi erilaisten mikrobikasvustojen syntyä ja terveydellistä haittaa asukkaille, ja siksi valesokkelin kunnon arvioiminen tulisikin aina jättää ammattilaisten tehtäväksi.

KMA tarkistaa valesokkelin kunnon avaamalla ulkoseinärakennetta sisäpuolelta. Valesokkeli voidaan korjata kengittämällä, jolloin seinä avataan ja tuetaan väliaikaisella rungolla. Runkotolpat katkaistaan vaurioituneen alueen yläpuolelta ja kaikki vaurioitunut materiaali poistetaan alajuoksusta. Lopuksi asennetaan uudet tolpat ja alaohjauspuut, joissa on huomioitu kapillaarisesti nouseva kosteus. Lisäksi voidaan muotoilla maanpintaa ja suojata sokkelin ulkopinta esimerkiksi sokkelilevyillä. Valesokkelin korjauksen yhteydessä on järkevää tarkistaa ja uusia tarvittaessa myös salaojitus.

kmac-vale-sokkeli

KMA tarjoaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun valesokkelien korjaukseen