Sisäilmakorjaus luotettavasti ja turvallisesti

Sisäilmakorjaus on erikoisalaamme

KMA on sisäilmaongelmien korjaukseen erikoistunut yritys. Sisäilmaongelmiin on puututtava ajoissa, sillä ne voivat aiheuttaa lukuisia vakavia seurauksia sekä rakennukselle että sen käyttäjien terveydelle. Sisäilmakorjausten avulla voidaan kuitenkin varmistaa rakennuksen terveys ja sisäilman puhtaus vuosikymmeniksi eteenpäin. Onnistunut sisäilmakorjaus edellyttää aina perusteellista sisäilmatutkimusta ja sen tulokset huomioivaa korjaussuunnitelmaa, joiden pohjalta toteutamme tarvittavat toimenpiteet.

Sisäilmaongelmien syyt ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät, joista tyypillisimpiä ovat siivoukseen ja ilmanvaihtoon liittyvät puutteet, home- ja kosteusvauriot sekä rakennusvaiheessa käytetyt haitalliset rakennustavat ja -materiaalit. Sisäilmaongelmien taustalla saattavat olla myös rakennuksen sijainti ja esimerkiksi maaperästä nouseva radon.

Onnistunut sisäilmaremontti edellyttää sisäilmaongelmien taustalla olevien syiden selvittämistä ja paikantamista, jotta kaikki vaurioituneet rakenteet voidaan purkaa tai muulla tavoin estää sisäilmaa heikentävien haitta-aineiden pääsy hengitysilmaan.

Turvallinen, pölytön purku ja korkealaatuiset rakennustekniset ratkaisut varmistavat, ettei sisäilmaongelmia aiheuttavia ilmavuotoja tai kosteutta pääse rakenteisiin jatkossa.

Huono sisäilma? Epäiletkö, että kodissasi on hometta?

Lue lisää aiheesta Hengitysliiton ylläpitämältä Hometalkoot-verkkosivuilta. Sivustolta voit katsoa, mistä kosteusvauriot tyypillisesti löytyvät eri ikäisissä taloissa ja saat ohjeita, joilla voit välttää homevaurion.

Sisäilmaongelmille altistuu arviolta yli 600 000 suomalaista päivittäin

Sisäilman laatu on yksi tärkeimmistä asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Ihminen viettää vuorokaudessa jopa 90–95 % sisätiloissa, hengittäen noin 40 kuutiometriä ilmaa. Sisäilmalla tarkoitetaan sisätiloissa hengitettävää ilmaa, jossa saattaa ilman perusosien lisäksi olla myös erilaisia epäpuhtauksia. Nämä eri lähteistä peräisin olevat epäpuhtaudet voivat olla kaasua tai hiukkasmaisia.

Kyseessä ei ole mikään pieni ongelma, sillä kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille saattaa altistua päivittäin jopa 600 000–800 000 suomalaista (www.hometalkoot.fi). Rakennuksen turvallisuus on aina omistajan vastuulla, ja ongelmia löytyy kaikenlaisista kohteista, yksityisasunnoista toimistoihin ja laitoksiin.

Sisäilman laatu luokitellaan hyväksi, kun suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilmaan, eivätkä sen riskitekijät aiheuta terveydellistä vaaraa. Sisäilmaan vaikuttavia kriteereitä on listattu esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa, Sisäilmayhdistyksen julkaisuissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

iv-konehuoneiden-lattiat4

Sisäilmaongelmien oireet

Yksityisasuntojen suurimmat sisäilmaongelmat liittyvät yleensä kosteusvaurioihin, ilmanvaihtoon sekä kuivaan sisäilmaan, jonka seurauksena pöly ja muut hiukkaset jäävät leijumaan hengitysilmaan ja päätyvät sitä kautta hengityselimiin. Sisäilmaongelmat ilmenevät usein tunkkaisuutena, epämiellyttävänä hajuna sekä pitkään jatkuessaan asukkaiden allergia- ja astmaoireiden ilmaantumisena tai pahenemisena. Pahimmillaan sisäilman epäpuhtaudet voivat pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa jopa syöpää (radon, kreosootti). Sisäilmaongelmat voivat aiheuttaa myös astmaa ja kemikaaliyliherkkyyksiä.

Sisäilmaongelmaa epäiltäessä ei kannata viivytellä. Aikainen puuttuminen estää vakavampien haittojen ilmaantumista. Ennen ongelmien pahenemista pystytään remontti pitämään usein huomattavasti pienempänä ja edullisempana, asukkaille aiheutuvasta vaarasta puhumattakaan.

Epäiletkö sisäilmaongelmaa kotonasi tai työpaikallasi?

Sisäilmayhdistys ry:n verkkosivuilta löydät puolueetonta tietoa sisäilmasta.

Kärsitkö sisäilmaongelmista?