Sisäilmakorjaus luotettavasti ja turvallisesti

Puhtaamman sisäilman puolesta

KMA on sisäilmaongelmien korjaukseen erikoistunut yritys. Sisäilmaongelmiin on puututtava ajoissa, sillä ne voivat aiheuttaa lukuisia vakavia seurauksia sekä rakennukselle että sen käyttäjien terveydelle. Sisäilmakorjausten avulla voidaan kuitenkin varmistaa terveellinen rakennus ja puhdas sisäilma vuosikymmeniksi eteenpäin. Onnistuneet sisäilmakorjaukset edellyttävät aina perusteellista sisäilmatutkimusta ja tulokset huomioon ottavaa korjaussuunnitelmaa, joiden pohjalta toteutamme tarvittavat sisäilmakorjaukset.  

Sisäilmaongelmien syyt ja korjaaminen

Sisäilmaongelmien syntyyn vaikuttavat monet eri tekijät, joista tyypillisimpiä ovat siivoukseen ja ilmanvaihtoon liittyvät puutteet, home- ja kosteusvauriot sekä rakennusvaiheessa käytetyt haitalliset rakennustavat ja –materiaalit. Sisäilmaongelmien taustalla saattavat olla myös rakennuksen sijainti ja esimerkiksi maaperästä nouseva radon. Onnistunut sisäilmaremontti edellyttää näiden sisäilmaongelmien taustalla olevien syiden selvittämistä ja paikantamista, jotta kaikki vaurioituneet rakenteet voidaan purkaa tai muulla tavoin estää sisäilmaa heikentävien haitta-aineiden pääsy hengitysilmaan. Turvallinen, pölytön purku ja korkealaatuiset rakennustekniset ratkaisut uudelleenrakennusvaiheessa varmistavat, ettei sisäilmaongelmia aiheuttavia ilmavuotoja tai kosteutta pääse rakenteisiin jatkossa.    

Kärsitkö sisäilmaongelmista ja epäilet, että kodissasi on hometta?

Lue lisää aiheesta Hengitysliiton ylläpitämältä Hometalkoot-verkkosivuilta. Sivustolta voit katsoa, mistä kosteusvauriot tyypillisesti löytyvät eri vuosikymmenien taloissa ja saat ohjeita, joilla voit välttää homevaurion.

Sisäilmaongelmille altistuu arviolta yli 600 000 suomalaista päivittäin

Sisäilman laatu on yksi tärkeimmistä asumisviihtyvyyteen vaikuttavista tekijöistä. Ihminen viettää vuorokaudessa jopa 90–95 % sisätiloissa, hengittäen noin 40 kuutiometriä ilmaa. Sisäilmalla tarkoitetaan sisätiloissa hengitettävää ilmaa, jossa saattaa ilman perusosien lisäksi olla myös erilaisia epäpuhtauksia. Nämä eri lähteistä peräisin olevat epäpuhtaudet voivat olla kaasua tai hiukkasmaisia.

Kyseessä ei ole mikään pieni ongelma, sillä kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille saattaa altistua päivittäin jopa 600 000–800 000 suomalaista (www.hometalkoot.fi). Rakennuksen turvallisuus on aina omistajan vastuulla, ja ongelmia löytyy kaikenlaisista kohteista, yksityisasunnoista toimistoihin ja laitoksiin.

Hyväksi sisäilman laatu luokitellaan silloin, kun suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilmaan, eivätkä sen riskitekijät aiheuta terveydellistä vaaraa. Sisäilmaan vaikuttavia kriteereitä on listattu esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa, Sisäilmayhdistyksen julkaisuissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.

iv-konehuoneiden-lattiat4

Sisäilmaongelmiin tulee puuttua ajoissa

Yksityisasuntojen suurimmat sisäilmaongelmat liittyvät yleensä kosteusvaurioihin, ilmanvaihtoon sekä kuivaan sisäilmaan, jonka seurauksena pöly ja muut hiukkaset jäävät leijumaan hengitysilmaan ja päätyvät sitä kautta hengityselimiin. Sisäilmaongelmat havaitaan usein tunkkaisuutena, epämiellyttävänä hajuna sekä pitkään jatkuessaan asukkaiden allergia- ja astmaoireiden ilmaantumisena tai pahenemisena. Pahimmillaan sisäilman epäpuhtaudet voivat pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa jopa syöpää (Radon, Kreosootti). Lisäksi astma ja kemikaaliyliherkkyydet ovat mahdollisia lopputuloksia.

Sisäilmaongelmaa epäiltäessä ei kannata viivytellä. Aikainen puuttuminen estää vakavampien haittojen ilmaantumista. Ennen ongelmien pahenemista pystytään remontti pitämään usein huomattavasti pienempänä ja edullisempana, asukkaille aiheutuvasta vaarasta puhumattakaan.  

Kuluttaja, epäiletkö sisäilmaongelmaa kodissa tai työpaikalla?

Sisäilmayhdistys ry:n verkkosivuilta löydät puolueetonta tietoa sisäilmasta.

Kärsitkö sisäilmaongelmista?