Tiivistyskorjauksella puhtaampi sisäilma

Tiivistyskorjaus

Tiivistyskorjauksilla voidaan estää rakenteiden hallitsemattomat ilmavirtaukset, jotka aiheuttavat sisäilmaongelmia. Varmistamalla ilmatiiveys voidaan estää kosteuden ja ilmavuotojen mukana sisälle kulkeutuvien epäpuhtauksien pääsy sisälle ja samalla vähentää myös energiankulutusta kohteessa. KMA on erikoistunut tiivistyskorjauksiin kohteissa, joissa ilma liikkuu joko sisältä ulos tai ulkoa sisälle vääristä paikoista. KMA toteuttaa erilaiset tiivistyskorjaukset huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti varmistaen, ettei ilmalle jää enää pienintäkään rakoa sinne, mistä sen ei kuulu liikkua.  

Hallitsemattomat ilmavuodot ja sisäilman laatu sekä muut seuraukset

Hallitsemattomat ilmavuodot oireilevat usein kylminä lattioina, vetona ikkunoiden ja ovien raoista sekä rakenteiden saumakohdista. Sisätiloihin rakenteiden läpi vuotava korvausilma tuo mukanaan rakenteiden epäpuhtauksia rakenteiden sisältä heikentäen asumisviihtyvyyttä ja pahimmassa tapauksessa aiheuttaen terveydellisiä haittoja rakennuksen käyttäjille. Ulkoilman sekä sisäilman mukana siirtyvä kosteus voi tiivistyessään aiheuttaa rakennukseen myös kosteusongelmia. Myös energiankulutus kasvaa hallitsemattomien ilmavuotojen seurauksena.  

Kuluttaja, kärsitkö sisäilmaongelmista?

Lue lisää aiheesta Sisäilmayhdistyksen verkkosivuilta.

Onnistunut sisäilmakorjaus edellyttää hyvää suunnittelua, huolellista työskentelyä ja asiantuntemusta

Tiivistyskorjaukset ovat yksi sisäilmaongelmien korjausratkaisuista, mutta kokonaisuuden hahmottaminen ja huomioiminen on erittäin tärkeää, sillä väärin tehty tiivistys vain pahentaa tilannetta. Korjaukset onkin aina syytä teettää alaan erikoistuneilla kokeneilla ammattilaisilla. KMA Companylla työskentelee useita VTT-sertifioituja rakenteiden tiivistäjiä. Tiivistyskorjauksissa olennaista on ilmanvaihdon muokkaaminen hallituksi, jolloin korvausilma tuodaan rakennukseen suodatettuna ja oikeista paikoista. Työssä on huomioitava erityisesti alustan puhtaus ennen tiivistystä. 

kmac-tiivistys-korjaus

Tiiivistyskorjaukset ja kokonaisvaltaiset sisäilmaremontit luotettavasti KMA:lta