Asbestin kapselointi

Asbestin kapselointi

Useilla ihmisillä on sellainen harhakäsitys, että asbestia sisältävät rakenteet tulisi aina purkaa ja poistaa. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä asbestin purkamisen sijaan on mahdollista myös tietyissä tilanteissa kapseloida se, kun sitä ei ole turvallista tai käytännöllistä poistaa. Asbestin kapselointi onkin usein purkamista kustannustehokkaampaa.

Asbestia on käytetty hyvän palonkesto-ominaisuutensa ja edullisuutensa vuoksi laajasti erilaisissa rakenteissa 1900-luvulla, kuten maaleissa, muovimatoissa, liimoissa, ovissa ja rakennusten ulkopinnoissa, sekä niinkin kriittisissä paikoissa kuten ilmanvaihtokanavissa. 

Kun aikaa kuluu ja nämä rakenteet alkavat heikentymään ja sortumaan, vapautuu rakenteista murentunutta asbestipölyä aina hengitysilmaan asti. Tämän takia asbestia sisältävät rakenteet tulisi havaita ja kapseloida ajoissa, jotta vältyttäisiin asbestialtistumisen riskeiltä.

Milloin asbestia voidaan kapseloida

Asbestia voidaan kapseloida tilanteissa, joissa se täyttää tietyt ehdot:

– Asbestin kapselointi on useimmiten mahdollista, kun asbestia sisältävät rakenteet ovat edelleen hyvässä kunnossa eivätkä ne ole hajonneet tai rappeutuneet. 

– Asbestin kapselointi voi olla perusteltua myös silloin, kun asbestia sisältävä rakenne sijaitsee paikassa, jossa se ei ole altistumisriski. Esimerkiksi jos asbesti on tiiviisti rakenteiden sisällä eikä se pääse pölyämään tai irtoamaan ilmaan, voi kapselointi olla paras vaihtoehto. 

On kuitenkin tärkeää huomata, että joissakin tilanteissa asbestin kapselointi ei ole aina paras vaihtoehto. Joskus asbestin purkaminen ja poistaminen on turvallisempi ja tehokkaampi tapa käsitellä asbestimateriaaleja, erityisesti jos ne ovat voimakkaasti vaurioituneita ja altistumisriski on suuri. 

Ennen kuin asbestia lähdetään tilanteen mukaan joko kapseloimaan tai kokonaan purkamaan, on todella tärkeää ottaa asbestin käsittelyyn erikoistuneeseen ammattilaiseen yhteyttä, ja selvittää paikalliset asbestimääräykset ja -lait. Turvallisuus ja asianmukaiset menetelmät ovat ensisijaisen tärkeitä asbestia käsiteltäessä, jotta vältytään asbestialtistumisen vakavilta terveys- ja ympäristöriskeiltä. 

KMA Company toteuttaa asbestin kapseloinnit ja -purut erityisellä ammattitaidolla ja monien vuosien kokemuksella. Käytämme asbestin kapseloinnissa kotimaista ja myrkytöntä TKR-pinnoitetta. 

TKR Purkit

Valitsemalla KMA:n varmistat, että kohteesi Asbestia sisältävät rakenteet saadaan kapseloitua tehokkaasti ja turvallisesti