Peruskorjaukset, perusparannukset ja home- sekä kosteusvauriosaneeraukset

Kaikki korjausrakentamisen palvelut saman katon alta

Parhaimmillaan korjausrakentaminen lisää asumisviihtyisyyttä ja nostaa rakennuksen arvoa. KMA toteuttaa kaikenlaiset saneerausurakat peruskorjauksista ja perusparannuksista home- sekä kosteusvaurioiden korjaukseen vankalla ammattitaidolla ja asiantuntevien yhteistyökumppaneiden kanssa. KMA toteuttaa kokeneesti myös rakennuksen käyttötarkoituksen muutokset, esimerkiksi vanhan tuotantotilan muuttamisen toimistoksi tai asunnoksi.  

Vanhan talon remontointi

Suomen asuntokannasta suuri osa on valmistunut 1960–1980 -luvuilla, mikä tarkoittaa, että rakennukset ovat viimeistään nyt peruskorjaus- tai perusparannusiässä. Monissa tämän ikäisissä rakennuksissa on jo kosteus- tai homevaurioita, tai niiden ilmaantuminen ilman kunnolla suoritettua saneerausta on vain ajan kysymys. Ennakoivalla saneerauksella voimme kuitenkin minimoida vauriot sekä niistä aiheutuvat kustannukset ja terveysvaikutukset. 

Suomen asuntokannasta suuri osa on valmistunut 1960–1980 -luvuilla, mikä tarkoittaa, että rakennukset ovat viimeistään nyt peruskorjaus- tai perusparannusiässä. Monissa tämän ikäisissä rakennuksissa on jo kosteus- tai homevaurioita, piilevinä tai niiden ilmaantuminen ilman kunnolla suoritettua saneerausta on vain ajan kysymys. Ennakoivalla saneerauksella. Hyvällä huoltamisella ja rakenteiden tutkimisella, sekä riskirakenteiden tiedostamisella voimme kuitenkin puuttua vauriokohtiin ajoissa ja hyvällä suunnittelulla pysymään budjetti kurissa.

Korjausrakentamisen avulla rakennuksen elinkaari pitenee

Korjausrakentamisessa eli saneerauksessa olemassa olevaa rakennusta muutetaan tai korjataan laajassa mittakaavassa. Usein korjausrakentamiseen liittyy myös rakenteiden ja laitteiden kunnossapitoa. Saneerattaessa vanhaa rakennusta voidaan soveltaa alkuperäisen valmistumisajankohdan rakennusmääräyksiä, jolloin lopputuloksesta saadaan rakennusteknisesti yhdenmukainen. Korjausrakentamisen avulla voidaan myös uudistaa alun perin käytettyjä rakennusmenetelmiä nykyaikaisiksi, jolloin rakennuksen käyttöikä ja -mukavuus lisääntyvät huomattavasti.  

Peruskorjaus- ja perusparannushankkeet

Korjausrakentaminen voidaan jakaa erilaisiin määritelmiin, halutusta lopputuloksesta riippuen. Peruskorjauksen jälkeen rakennus on yhtä hyvä kuin uutena, perusparannuksella puolestaan pyritään tekemään rakennus toiminnallisuudeltaan ja laatutasoltaan aiempaa paremmaksi. Laitteistoja, tilanjakoa tai rakennusosia modernisoitaessa puhutaan uudistamisesta, ja kokonaan uusia, pinta-alaa laajentavia rakennelmia tehtäessä lisärakentamisesta. 

korjausrakentaminen-kmac

Peruskorjaukset, perusparannukset ja kosteus- sekä homevauriokorjaukset asiantuntevasti