Haitta-ainesulku sisäilmaongelmakohteisiin

Haitta-ainesulku – moderni ratkaisu sisäilmaongelmiin

Etsitkö tehokasta ja luotettavaa ratkaisua sisäilmaongelmien ehkäisemiseen? Haitta-ainesululla eli kapseloinnilla voidaan parantaa sisäilman laatua oleellisesti estämällä erilaisten terveydelle vaarallisten yhdisteiden pääseminen rakennuksen hengitysilmaan. Haitta-ainesululla estetään esimerkiksi alustaan imeytyneen kosteuden, öljyjäämien, VOC- ja PCB-yhdisteiden, radonin, mikrobiperäisten yhdisteiden ja toksiinien sekä haitallisten metalliyhdisteiden ja asbestin nouseminen alustasta sisäilmaan. Menetelmää voidaan käyttää esimerkiksi julkisten tilojen, kuten koulujen, sairaaloiden ja päiväkotien sekä muiden sisäilmaongelmista tyypillisesti kärsivien kohteiden sisäilman laadun turvalliseen parantamiseen.

Terveydelle ja ympäristölle vaarallisten haitta-aineiden hallinta

Yksi yleisimmistä rakennusten haitta-aineista on myös ympäristöongelmia aiheuttava kreosootti eli kivihiilipiki, jota on käytetty kosteuseristeenä ja puun kyllästeaineena 1800-luvulta aina viime vuosiin saakka. Kreosootin sisältämät PAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää ja perimävaurioita, ja sen käyttö on kielletty Suomessa vuonna 2003. Myös maalien, lakkojen ja saumausmassojen PCB-yhdisteet aiheuttavat ongelmia, eikä niitä ole saanut valmistaa enää vuoden 2001 jälkeen, mutta tätä vanhemmista kohteista yhdisteitä edelleen löytyy. Haitta-ainesululla voidaan kuitenkin estää aineiden pääsy sisäilmaan, jolloin sisäilman laatu paranee merkittävästi. Menetelmä on turvallinen tapa estää hajuhaittojen ja terveydelle vaarallisten yhdisteiden pääsy hengitysilmaan. 

Puhdas hengitysilma turvallisesti

KMA käyttää sulkuaineena TKR-pinnoitetta, epoksihartsia tai UZIN PE 460/480 , joita kaasut eivät pääse läpäisemään, ja jotka suojaavat myös päälle asennettavaa lattiamateriaalia. Sulkuaineina käytetään vain sellaisia tuotteita, joilla voidaan varmistaa henkilökunnan työturvallisuus ja laajasti testattu lopputulos. Tuotteista saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä sekä käytön että lopputuloksen osalta. Asiakkaan pyynnöstä kapselointiin voidaan tarvittaessa käyttää myös muita tuotteita.  

Järeimpien ratkaisujen lisäksi KMA voi mitoittaa pinnoitteen kestokyvyn esimerkiksi hitsauksen tai nastarenkaiden aiheuttamalle rasitukselle. KMA toteuttaa kohteisiin myös korkealaatuiset antibakteeriset sekä liukumattomat pinnoitteet. Muita tyypillisiä pinnoitettavia kohteita ovat akryylilattiat sekä vaurioituneiden pintojen paikkaus.

haitta-ainesulut2

Haitta-ainesulku sulkee vaarallisten aineiden pääsyn hengitysilmaan turvallisesti ja tehokkaasti