Radonkorjaus

Radonkorjaus

Sisäilman radonpitoisuudet Suomessa ovat huomattavasti muita maita korkeampia. Syy tähän löytyy maaperästämme ja sen korkeasta uraanipitoisuudesta. Merkittävin tekijä suomalaisten radonaltistumiselle löytyy rakennustemme sisäilmasta, johon maaperästä nouseva radon pääsee kulkeutumaan.

Sisäilman radonpitoisuuteen voidaan kuitenkin vaikuttaa. KMA Company toteuttaa radonkorjaukset asiantuntevasti haitta-ainesulkumenetelmällä. Haitta-ainesulun avulla voimme parantaa merkittävästi rakennuksen sisäilmaa ja ehkäistä terveydelle haitallisen radonkaasun pääsyä pientalon hengitysilmaan. 

Mitä on radon?

Radon on maasta erittyvä hajuton ja näkymätön kaasu, joka voi aiheuttaa vakavia terveydellisiä ongelmia kulkeutuessaan rakennusten sisäilmaan. Pitkäaikainen altistuminen korkealle radonpitoisuudelle lisää muun muassa riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Ulko- ja sisäilman välisten lämpötilaerojen sekä koneellisen ilmanvaihdon vuoksi radonia sisältävä ilma pääsee virtaamaan rakennuksen alapohjassa olevien aukkojen kautta hengitysilmaan. Maaperä on radonkaasun merkittävin lähde Suomessa, mutta sitä erittyy myös esimerkiksi rakennusten alla olevasta täytemaasta ja rakenteiden mineraalipohjaisista materiaaleista. Sisäilman radonpitoisuuksien määrä vaihtelee maaperän, alueen ja rakennustavan mukaan. Radonpitoisuudet ovat tyypillisesti korkeimpia soraharjualueilla.

Radonkorjaus haitta-ainesululla

Radonkaasujen torjuminen on helpointa toteuttaa rakentamisvaiheessa radonputkiston tai radonimurin avulla. Toimiva ilmanvaihto on olennainen osa radonkaasujen ehkäisyssä. Radonpitoisuuksia voidaan kuitenkin ehkäistä myös vanhoissa rakennuksissa.

Aiemmin kapselointinakin tunnetun haitta-ainesulun avulla voidaan estää radonin pääsy rakennuksen sisäilmaan ja parantaa sisäilman laatua oleellisesti. KMA käyttää sulkuaineina epoksihartsia, UZIN PE 460/480, tai TKR-pinnoitetta, joilla voidaan ehkäistä radonkaasun läpäisy lattian kautta ja suojata myös päälle asennettavaa lattiamateriaalia. 

iv-konehuoneiden-lattiat4

Torju radonkaasun pääsy kotisi sisäilmaan