Haitta-ainetutkimus remontti- ja purkukohteisiin

Haitta-ainetutkimuksella minimoidaan riskit

Haitta-ainetutkimus on olennainen osa jokaisen rakennus- ja purku-urakan suunnittelua. Esimerkiksi asbestikartoitus tulee lain mukaan tehdä kaikkien rakennusurakoiden yhteydessä, kun kyseessä on ennen vuotta 1994 valmistunut rakennus. Minimoidaksesi remontista aiheutuvat terveys- ja ympäristöriskit teetä purku- ja remonttikohteeseesi haitta-ainetutkimus, jossa selvitetään, aiheuttavatko rakennuksen materiaaleihin kertyneet haitta-aineet vaaraa tilojen käyttäjille ja arvioidaan haitta-aineiden mahdollinen ympäristöriski.

Haitta-ainetutkimus kuuluu jokaisen rakennusurakan suunnitteluun

Haitta-ainetutkimuksessa selvitetään mahdollisten haitta-aineiden määrä, koostumus ja esiintymispaikat. Mahdolliset terveydelle tai ympäristölle haitalliset aineet huomioidaan kohteen purku- ja/tai rakennusurakkaa suunniteltaessa ja toteutetaan korjaustyöt siten, että rakennuksen remontoiminen ja käyttäminen on turvallista myös jatkossa.

Haitta-aineet remonttikohteessa

Mikäli haitta-ainetutkimuksessa löytyy haitta-aineita, urakkasuunnitelma voidaan tehdä asianmukainen varautuminen huomioiden. Näin varmistetaan haitta-aineiden leviämisen estäminen ja minimoidaan mahdolliset riskit. Mikäli haitta-aineet löytyvät vasta työn jo ollessa käynnissä, joudutaan urakan eteneminen keskeyttämään tutkimusten ajaksi ja päivittämään työmenetelmät vastaamaan muuttunutta tilannetta. Riittävän kattavasti ja ajoissa tehtynä tutkimus mahdollistaa alusta lähtien työskentelyn sujuvuuden, hygieeniset työskentelytavat ja varmistaa jätteiden oikeaoppisen käsittelyn.

haitta-ainetutkimukset3

Ota yhteyttä ja kysy lisää haitta-ainetutkimuksesta!