Home-, mikrobi- ja kosteusvauriokorjaukset

Homesaneeraus ja mikrobi- sekä kosteusvauriokorjaukset

Home ja erilaiset mikrobikasvustot ovat merkittävä riski sekä rakennukselle että sen käyttäjien terveydelle. KMA on erikoistunut erilaisten mikrobi-, home- ja kosteusvauriokohteiden korjaamiseen ja toteuttaa korjaukset asiantuntevasti ja turvallisesti. Saneerauksissa vahingon laajuus ja vaurion aiheuttaja selvitetään aina tarkasti, koska mikäli alkusyytä ei selvitetä ja vauriomekanismiin puututa, myös uudet materiaalit vaurioituvat. Pelkkä kuivatus ei riitä, sillä myös kuivunut mikrobikasvusto on terveysriski. Jotta kaikki vaurioitunut materiaali saadaan yhdellä remontilla pois, voidaan materiaaleista ottaa näytteitä mikrobimäärityksiä varten. 

Kosteus- ja mikrobivauriokohteen remontointi

Kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksessa remontoitavan alueen osastointi ja alipaineistus on ehdottoman tärkeää, sillä hengitysilman mikrobi- ja homepitoisuudet saattavat jopa miljoonakertaistua rakenteita purettaessa. Huolellisella osastoinnilla KMA:lla varmistetaan, ettei mikrobien toksiineja pääse saastuneelta alueelta muualle huoneistoon purkutöiden aikana. Erityistä huomiota kiinnitetään myös työntekijöiden suojaukseen, josta annetaan tarkka ohjeistus Rakennustiedon julkaisemassa Ratu-kortistossa. 

Homepölysiivoukset

Homekohteiden rakenteiden purkamisen ja korjaamisen aikana syntyy homepölyä, jonka leviäminen muualle huoneistoon ehkäistään osastoimalla ja alipaineistamalla saneerattava kohde. Homeremontin jälkeen kohteessa on kuitenkin syytä toteuttaa tavanomaisen rakennussiivouksen lisäksi myös homepölysiivous. Pinnoille laskeutuneet epäpuhtaudet saattavat ylläpitää sisäilmaongelmia homekorjauksen jälkeenkin, ja siksi myös irtaimisto tulisi puhdistaa huolellisen homepölysiivouksen avulla. Lue lisää pölyn leviämisen estämisestä ja irtaimiston puhdistamisesta Työterveyslaitoksen antamasta ohjeistuksesta.

iv-konehuoneiden-lattiat4

Tilaa luotettava homepölysiivous
yhteistyökumppanimme kautta

Kuluttaja, epäiletkö homevauriota kodissasi tai työpaikallasi?

Monissa etenkin peruskorjausikäisissä rakennuksissa on kosteus- ja homevauriota, jotka saattavat olla piilossa rakenteiden sisällä. Vauriot voivat aiheuttaa merkittäviä sisäilmaongelmia ja terveydellisiä haittoja rakennuksen käyttäjille sekä asukkaille, ja siksi niihin on syytä puuttua nopeasti. Myös näkyvät muutokset materiaalien pinnoilla voivat vihjata kosteus- ja homevaurioista. Tyypillisiä muutoksia ovat esimerkiksi värimuutokset, materiaalien hilseily ja kupruilu sekä pinnoilla näkyvä esimerkiksi pistemäinen kasvusto. Myös tunkkaisen ja imelän sisäilman syy tulisi tutkia homevaurion mahdollisuuden selvittämiseksi.  

Homevaurion syntyminen ja kosteusvaurioiden ennaltaehkäisy

Kaikilla pinnoilla sekä ilmassa on aina jonkin verran hometta ja mikrobeja. Homeitiöiden määrä myös vaihtelee sääolosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan. Mikäli materiaaleihin pääsee kosteutta, se saattaa aiheuttaa niissä luonnostaan olevien mikrobien haitallisen runsasta kasvua sekä homeiden erittämien toksiinien lisääntymistä. Tärkein keino home- ja mikrobivaurioiden ennaltaehkäisyyn onkin välttää kosteusvauriot, eli estää veden pääsy rakenteisiin. 

Lue lisää homevaurioiden tunnistamisesta ja ehkäisemisestä

Tiedätkö, mistä kosteusvauriot tyypillisesti löytyvät eri vuosikymmenien rakennuksissa?

Hengitysliiton ylläpitämältä hometalkoot.fi-sivustolta löydät hyödyllistä lisätietoa kosteusvaurioiden kartoittamisesta eri ikäisissä rakennuksissa.