Korjausrakentaminen


Korjausrakentamisessa, eli saneerauksessa, jo olemassa olevaa rakennusta muutetaan tai korjataan laajassa mittakaavassa.

Usein korjausKMAC saneerausrakentamiseen liittyy myös rakenteiden ja laitteiden kunnossapitoa. Vanhaa rakennusta saneeratessa voidaan soveltaa alkuperäisen valmistumisajankohdan rakennusmääräyksiä, jolloin lopputuloksesta saadaan rakennusteknisesti yhdenmukainen. Korjausrakentamisen avulla saadaan myös uudistettua alun perin käytettyjä rakennusmenetelmiä nykyaikaisiksi, jolloin rakennuksen käyttöikä pitenee.

Korjausrakentaminen voidaan jakaa erilaisiin määritelmiin, halutusta lopputuloksesta riippuen. Peruskorjauksen jälkeen rakennus on yhtä hyvä kuin uutena, perusparannuksella puolestaansaneeraus laajennus pyritään tekemään rakennus toiminnallisuudeltaan ja laatutasoltaan aiempaa paremmaksi. Laitteistoja, tilanjakoa tai rakennusosia modernisoitaessa puhutaan uudistamisesta, ja kokonaan uusia, pinta-alaa laajentavia rakennelmia tehtäessä lisärakentamisesta.

Suomen asuntokannasta suuri osa on valmistunut 1960–1980 –luvuilla, ja alkaa viimeistään nyt olla peruskorjaus- tai perusparannusiässä. Monissa tämän ikäisissä rakennuksissa on jo kosteus- tai homevaurioita, tai niiden ilmaantuminen ilman kunnolla suoritettua saneerausta on vain ajan kysymys. Ennakoiva saneeraus minimoi vauriot, sekä niistä aiheutuvat kustannukset ja terveysvaikutukset.

Parhaimmillaan korjausrakeKMAC lisärakennusntaminen lisää asumisviihtyisyyttä ja nostaa rakennuksen arvoa. KMA toteuttaa kaikenlaiset saneerausurakat vankalla ammattitaidolla ja asiantuntevien yhteistyökumppaneiden kanssa. Yrityksen avulla onnistuu myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, jolloin vaikkapa vanhasta tuotantotilasta saadaan toimisto tai jopa asunto.