Tiivistyskorjaukset


Tiivistyskorjaukset onnistuvat riittävän huolellisella työskentelyllä

KMAC merkkisavutestiTiivistyskorjauksista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä hallitsemattomien ilmavuotojen tiivistämistä. Tällaisissa tilanteissa ilma liikkuu joko sisältä ulos tai ulkoa sisälle vääristä paikoista. Hallitsemattomat ilmavuodot oireilevat usein kylminä lattioina, vetona ikkunoiden ja ovien raoista sekä rakenteiden saumakohdista. Sisätiloihin rakenteiden läpi vuotava korvausilma tuo mukanaan rakenteiden epäpuhtauksia rakenteiden sisältä, ja heikentää asumisviihtyvyyttä.haitta-ainesulku blowerproof

Olennaista tiivistyskorjauksissa on ilmanvaihdon muokkaaminen hallituksi, jolloin korvausilma tuodaan rakennukseen suodatettuna ja oikeista paikoista. Kokonaisuuden hahmottaminen ja huomioiminen on erittäin tärkeää, sillä väärin tehty tiivistys vain pahentaa tilannetta.

KMA toteuttaa erilaiset tiivistyskorjaukset huolellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Työssä huomioidaan erityisesti alustan puhtaus ennen tiivistystä. Näin varmistetaan, ettei ilmalle jää enää pienintäkään rakoa sinne, mistä sen ei kuulu liikkua. Tiivistyksessä käytetään kehityksen kärjessä olevaa Blowerproof-tuotetta, jonka 1-komponenttisuus antaa enemmän aikaa työn tekemiseen tarkasti ja huolellisesti.