Sisäilmakorjaukset


Sisäilmakorjaukset onnistuvat asiantuntevalla suunnittelulla ja huolellisella toteutuksella

KMAC purkutyötSisäilman laatu on yksi tärkeimmistä asumisviihtyvyyteen vaikuttavista asioista. Ihminen viettää vuorokaudestaan jopa 90–95 % sisätiloissa, hengittäen noin 40 kuutiometriä ilmaa. Sisäilmalla tarkoitetaan sisätiloissa hengitettävää ilmaa, jossa saattaa ilman perusosien lisäksi olla myös erilaisia epäpuhtauksia. Nämä eri lähteistä peräisin olevat epäpuhtaudet voivat olla kaasua tai hiukkasmaisia.

Kyseessä ei ole mikään pieni ongelma, sillä kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille saattaa altistua päivittäin jopa 600 000 – 800 000 suomalaista. (www.hometalkoot.fi) Rakennuksen turvallisuus on aina omistajan vastuulla, ja ongelmia löytyy kaikenlaisista kohteista, yksityisasunnoista toimistoihin ja laitoksiin.

Hyväksi sisäilman laatu luokitellaan silloin, kun suurin osa rakennuksen käyttäjistä on tyytyväisiä sisäilmaan, eivätkä sen riskitekijät aiheuta terveydellistä vaaraa. Sisäilmaan vaikuttavia kriteereitä on listattu esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistuksessa, Sisäilmayhdistyksen julkaisuissa ja Suomen rakentamismääräyskokoelmassa.KMAC lattiasieni mikrobivaurio

Yksityisasuntojen suurimmat sisäilmaongelmat liittyvät yleensä kosteusvaurioihin ja ilmanvaihtoon. Nämä havaitaan usein tunkkaisuutena, epämiellyttävänä hajuna, sekä pitkään jatkuessaan asukkaiden allergia- ja astmaoireiden ilmaantumisena tai pahenemisena.

Sisäilmaongelmaa epäiltäessä ei kannata viivytellä. Aikainen puuttuminen estää vakavampien haittojen ilmaantumista. Ennen ongelmien pahenemista pystytään remontti pitämään usein huomattavasti pienempänä ja edullisempana, asukkaille aiheutuvasta vaarasta puhumattakaan. Pahimmillaan sisäilman epäpuhtaudet voivat pitkäaikaisessa altistuksessa aiheuttaa jopa syöpää.