Homeet, mikrobit, kosteusvauriot


Homeet, mikrobit ja kosteusvauriot

KMAC mikrobivaurioKaikilla pinnoilla sekä ilmassa on hometta ja mikrobeja aina jonkin verran. Homeitiöiden määrä vaihtelee myös sääolosuhteiden ja vuodenaikojen mukaan. Mikäli materiaaleihin pääsee kosteutta, se saattaa aiheuttaa niissä luonnostaan olevien mikrobien haitallisen runsasta kasvua, sekä homeiden erittämien toksiinien lisääntymistä. Tärkein keino home- ja mikrobivaurioiden ennaltaehkäisyyn onkin välttää kosteusvauriot; eli estää veden pääsy rakenteisiin.KMAC kosteusvaurio

Homesaneerauksissa, sekä mikrobi- ja kosteusvauriokorjauksissa, tulee vahingon laajuus ja vaurion aiheuttaja selvittää aina tarkasti. Pelkkä kuivatus ei riitä, sillä myös kuivunut mikrobikasvusto on terveysriski. Vika tulee korjata aina niin, ettei se pääse enää uusiutumaan. Materiaaleista voidaan ottaa näytteitä mikrobimäärityksiä varten, jotta kaikki vaurioitunut materiaali saadaan yhdellä remontilla pois.

Kosteus- ja mikrobivaurioiden korjauksessa remontoitavan alueen osastointi ja KMAC pölynhallintaalipaineistus on ehdottoman tärkeää, sillä hengitysilman mikrobi- ja homepitoisuudet saattavat jopa miljoonakertaistua rakenteita purettaessa. Huolellisella osastoinnilla varmistetaan, ettei mikrobien toksiineja pääse saastuneelta alueelta muualle huoneistoon purkutöiden aikana. Myös työntekijöiden suojaukseen on kiinnitettävä huomiota, tarkka ohjeistus on annettu Rakennustiedon julkaisemassa Ratu-kortistossa.