Haitta-ainetutkimukset


Haitta-ainetutkimukset

KMAC haitta-ainetutkimus

Haitta-ainetutkimus kuuluu jokaisen rakennus- tai purku-urakan suunnitteluvaiheeseen. Sillä selvitetään mahdollisten haitta-aineiden määrä, niiden koostumus ja esiintymispaikat. Tutkimuksesta ilmenee, aiheuttavatko materiaaleihin kertyneet haitta-aineet vaaraa nykyisille käyttäjille, sekä arvioidaan mahdollinen ympäristöriski.

 

Mikäli tutkimuksessa löytyy haitta-aineita, pystytään urakkasuunnitelma tekemään asianmukainen varautuminen huomioiden. Näin varmistetaan haitta-aineiden leviämisen estäminen, ja minimoidaan mahdolliset riskit. Mikäli haitta-aineet löytyvät vasta työn jo ollessa käynnissä, joudutaan urakan eteneminen keskeyttämään tutkimusten ajaksi ja päivittämään työmenetelmätKMAC materiaalinäyte vastaamaan muuttunutta tilannetta. Riittävän kattavasti ja ajoissa tehtynä tutkimus mahdollistaa alusta lähtien hygieeniset työskentelytavat ja varmistaa jätteiden oikeaoppisen käsittelyn.