Haitta-ainesulut


Haitta-ainesulut

KMAC UZIN PE480Haitta-ainesulkua, jota on aiemmin kutsuttu myös kapseloinniksi, käytetään yleisesti estämään alustaan imeytynyttä kosteutta, öljyjäämiä, VOC- ja PCB -yhdisteitä, sekä esimerkiksi asbestia, haitallisia metalliyhdisteitä ja erilaisia mikrobien toksiineja nousemasta alustasta. Haitta-ainesululla saadaan sisäilman laatua parannettua oleellisesti, kun sekä erilaiset hajuhaitat että terveydelle vaaralliset yhdisteet pysyvät pois hengitysilmasta.

Yksi yleisimmistä rakennusten haitta-aineista on myös ympäristöongelmia aiheuttava kreosootti eli kivihiilipiki, jota on käytetty kosteuseristeenä ja puun kyllästeaineena 1800-luvulta viime vuosiin saakka. Kreosootin sisältämät KMAC haitta-ainesulku epoksihartisillaPAH-yhdisteet aiheuttavat syöpää ja perimävaurioita, ja sen käyttö on kielletty Suomessa vuonna 2003. Myös maalien, lakkojen ja saumausmassojen PCB-yhdisteet aiheuttavat ongelmia, eikä niitä ole saanut valmistaa enää vuoden 2001 jälkeen, mutta tätä vanhemmista kohteista yhdisteitä edelleen löytyy.

KMA käyttää sulkuaineena yleensä täysin turvallista epoksihartsia, UZIN PE 460/480, tai TKR-pinnoitetta, joita kaasut eivät pääse läpäisemään, ja jotka suojaavat myös päälle asennettavaa lattiamateriaalia. Tuotteet ovat vaarattomia KMAC TKRmyös remontointivaiheessa, ja niiden paloturvallisuusluokitus on M1EC1+, joka riittäisi jopa valtamerilaivan kannen päällystämiseen! Näistä tuotteista saadut kokemukset ovat olleet erittäin hyviä sekä käytön että lopputuloksen osalta, samoin kuin asiakastyytyväisyys tehdyissä kohteissa. Asiakkaan pyynnöstä käytössä voi olla myös muita tuotteita.